İçeriğe atla

Burada kapsanan bilgiler Cotton Council International (CCI) üyelerine ve üye olmayanlara sunulmuştur. CCI ve bağlı kuruluşları (Cotton Foundation ve National Cotton Council) bu internet sitesinde doğru ve güvenilir bilgi sunmak için tüm çabayı göstermekle birlikte, CCI burada sunulan bilgileri desteklemez, onaylamaz veya tasdik etmez ve bu bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, etkinliğini, güncelliğini veya doğru sıralamada olduklarını garanti etmez. Bu bilgilerin kullanımı isteğe bağlıdır ve bu bilgilere güvenilmeden önce doğruluğu, tamlığı, etkinliği ve güncelliği bağımsız olarak gözden geçirilmelidir. Burada, herhangi bir ticari ünvanın, ticari markanın, hizmet markasının, üreticinin veya başka türlü spesifik ticari ürününe, sürecine veya hizmetine yapılan referans CCI tarafından destekleme, tavsiye veya beğenilme anlamına gelmez veya bunu ima etmez.

 CCI (çalışanları, vekilleri ve bağlı kuruluşları), 1) bu web sitesinin kullanımından; 2) burada içerilen bilgilerin kullanımından (veya bağlantı verilen Internet adreslerinde elde edilen bilgilerin kullanımından); veya 3) hatalar veya noksanlıklar, olgusal veya bilimsel varsayımların, araştırmaların veya sonuçların doğruluğu veya makullüğü, bildirimlerin karalayıcı doğası, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının sahipliği ve başkalarının mülkiyet, gizlilik veya kişilik hakları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu bilgilerin içeriğine ilişkin herhangi bir şekilde kullanımdan doğacak sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. CCI, bu bilgilerin kullanımından, referans alınmasından veya güvenilmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir ve açıkça tüm sorumluluğu reddetmektedir. CCI, bu bilgilere ilişkin olarak ticari elverişlilik, belirli bir kullanım veya amaca uygunluk ifadeleri veya zımni garantileri dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir garanti veya güvence vermez.

"Bağlantılara" İlişkin Yasal Bildirim  Bu CCI Internet sitesinde belirli yerlerde, başka Internet adreslerine canlı "bağlantılar" ile erişim sağlanabilir. Böylesi dış Internet adresleri CCI’dan bağımsız kurumlar ve kuruluşlar tarafından yaratılan, yayınlanan, sürdürülen veya diğer şekillerde paylaşılan bilgiler içerir ve CCI onların içeriğinden sorumlu değildir. CCI bu dış Internet adreslerini desteklemez, onaylamaz, tasdiklemez veya kontrol etmez ve böylesi adreslerde bulunan bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, etkililiğini, güncelliğini veya doğru sıralamada olduklarını garanti etmez.

Ayrımcılık Yapmama Bildirimi  ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tüm program ve etkinliklerinde ırk, renk, ulusal köken, cinsiyet, din, yaş, engellilik, siyasi inançlar, cinsel yönelim veya medeni, ailevi veya ebeveyn olup olmamaya dayalı olarak ayrımcılığı yasaklar.

CCI Eşit İstihdam Fırsatı (EEO) sunan işverendir.